Noutăţi / Evenimente

Regulament de utilizare a curtii in timpul vacantelor – 2022

Regulament de utilizare a curtii in timpul vacantelor – 2022

Scoala Gimnaziala Speciala nr.8 organizeaza in data de 28.02.2019 ,,Ziua portilor deschise”, in intervalul orar 8.00-18.00 in vederea inscrierii copiilor la clasa pregatitoare in anul scolar 2019-2020

RAEI ( An şcolar 2016 – 2017 )  aici RAEI-2016-2017-sc-8

RAPORTUL DE ACTIVITATE AL COMISIEI C.E.A.C.

• Portal educaţional pentru şcoli

Scoala Gimnaziala Speciala Nr.8 este din anul 2008 participanta la proiectul: „Sprijinirea sistemului educational special prin portal educational dedicat”, co-finantat prin Fondul European de Dezvoltare Regionala, implementat de catre Ministerul Educatiei Nationale si Cercetarii Stiintifice.
Profesorii scolii efectueaza impreuna cu elevii lectii interactive, link-ul https://scolispeciale.edu.ro , permitand elevilor sa vada lumea sub multiple aspecte. Pentru informatii suplimentare dati click aici

Planificare Saptamâna ” Scoala Altfel „ pentru anul scolar 2020

• PROIECT ERASMUS  „ Facilitarea tranziţiei de la şcoală la viaţa activă a persoanelor cu dizabilităţi mintale accentuate şi grave ” ( School 2 LIFE ) – aici erasmus-final-1

  • Servicii de catering pentru şcoli

.

invitetie 001

.

invitetie 002

.

invitetie 003

.

invitetie 004

.

invitetie 005

.

invitetie 006

.

invitetie 007

.

invitetie 008

.

invitetie 009

.

invitetie 010

.

invitetie 012

.

invitetie 013

.

invitetie 014

.

invitetie 015

.

invitetie 016

.

invitetie 017

.

invitetie 018

.

invitetie 019

.

invitetie 020

.

 

 

•CONCURS ANGAJARE

.

Scoala Gimnaziala Speciala nr. 8, organizeaza concurs ,conform legislatiei in vigoare, pentru ocuparea posturilor :

INSTRUCTOR DE EDUCATIE

-FOCHIST

Concursul pentru postul de INSTRUCTOR DE EDUCATIE va avea loc in data de    20.08.2014,   la sediul unitatii de invatamant.

Mai multe informatii le obtineti la serviciul secretariat, la sediul unitatii scolare.

Nr.1986 / 20 decembrie 2013

•ANUNT ANGAJARE

 

Scoala Gimnaziala Speciala nr. 8, organizeaza concurs pentru ocuparea postului de INFORMATICIAN, conform legislatiei in vigoare.

Concursul va avea loc pe data de 24.12 .2013, de la ora 10:30 la sediul  unitatii de invatamant.

Pentru mai multe informatii contactati serviciul secretariat.


SCOALA GIMNAZIALA SPECIALA nr.8 cu sediul in Bucuresti, strada Victor Daimaca nr.2, Sector 1 organizeaza concurs in data de 25.07.2013 incepand cu ora 10.00, pentru ocuparea urmatoarelor posturi de executie vacante, pentru internatul din subordine, astfel:

 

 • 1 post asistent medical specializare pediatrie
 • 1 post infirmier
 • 1 post fochist – curs,  autorizatie ISCIR
 • 8 posturi instructori de educatie
 • 6 posturi supraveghetor de noapte
 • 1 post magaziner

 

Concursul consta in parcurgerea urrnatoarelor probe:

 • 25.07.2013 ora 10.00 proba scrisa eliminatorie  (notata cu ADMIS / RESPINS, daca au obtinut minim 50 puncte)
 • 26.07.2013 ora 14.00afisarea rezultatelor  .
 • 29.07.2013 ora 10.00 interviul va fi sustinut de candicatii care au fost ADMISI (au obtinut minim 50 de puncte la proba scrisa)

Condiţii de înscriere la concurs :

 

1.     Pentru postul de asistent medical:

• Absolvenţi ai învăţământului superior de 3 ani în specialitate (cu Diploma de licenta) sau,

• Absolvenţi ai şcolilor postliceale sanitare sau echivalentă de specialitate – asistent medical generalist sau,

• Absolventi ai scolilor postliceale prin echivalare conf. HG nr. 797/1997- asistent medical generalist;

• Absolventi ai liceului sanitar (nu mai tarziu de promotia 1993);

• Posesori certificat membru OAMGMAMR vizată la zi ;

• Apt medical.

 

Tematica:

1.Perioadele de evolutie a bolii

2.Diagnosticul si tratamentul unei febre

3.Inflamatia

4.Alimentatia – notiuni generale

5.Rinite

6.Laringita acuta si cronica

7.Bronsita acuta si cronica

8.Bronsectazia

9.Astmul bronsic

10.Pneumonia pneumococica

11.Abcesul pulmonar

12.Tuberculoza pulmonara

13.Pleureziile

14.Insuficienta respiratorie acuta

15.Stenoza mitrala

16.Stenoza aortica

17.Pericardita acuta

18.Angina pectorala

19.Infarctul miocardic

20.HTA

21.Sincopa si Lesinul

22.Esofagita

23.Gastrita

24.Ulcerul gastro-duodenal

25.Duodenita

26.Enterocolita acuta

27.Colita

28.Hepatita virala  acuta

29.Hepatita cronica

30.Litiaza biliara

31.Dischinezia biliara

32.Pancreatita Acuta

33.Peritonitele acute

34.Pielonefrita acuta

35.Litiaza renala

36.Anemia hemolitica

37.Anemia carentiala

38.RAA (reumatismul articular acut)

39.Diabetul zaharat – simptomatologie

40.Epilepsia – generalizata.

 

Bibliografie :

 • Atribuţiile postului de asistent medical ( fisa postului se gaseste pe site-ul institutiei);
 • Legea nr. 1 din 5 ianuarie 2011-educatiei nationale
 • „Manual de medicina interna pentru cadre medii’’ – autor Corneliu Borundel

 

2. Pentru posturile de infirmier:

 • studii generale absolvite cu foaie matricola;
 • cursuri de pregătire profesionale pentru ocupaţia de infirmier;
 • apt medical.

 

Tematica:

–         Igiena copilului de varsta scolara ;

–         Recunoasterea semnelor unor boli mai frecvent intalnite  la  copiii de varsta scolara;

–         Masuri de prim ajutor.

 

Bibliografie:

 • Atribuţiile postului de infirmier ( fisa postului se gaseste pe site-ul institutiei);
 • Educatia pentru sanatate scolara – autori:Octavian Popescu si Eugen Bucur.

 

3. Pentru postul de fochist:

 • studii medii / generale promovate cu diploma de absolvire / foaie matricola
 • cursuri de pregătire / Certificat de calificare „Lucrător operator în energetică”;
 •  Autorizaţie ISCIR pentru cazane de joasă presiune;
 •  Experienţă în domeniu;
 •  Apt medical.

 

Tematica;

–         Cerinţe tehnice privind montarea, instalarea, exploatarea, verificarea tehnică şi repararea cazanelor de abur şi de apă fierbinte, supraîncălzitoarelor şi a economizoarelor independente;

–         Reguli de SSM si PSI

 

Bibliografie:

o Legea 319/2006 privind Reguli de Protecţia Muncii si PSI;

o Prescripţii tehnice ISCIR specifice – Cerinţe tehnice privind montarea, instalarea, exploatarea, verificarea tehnică şi repararea cazanelor de abur şi de apă fierbinte, supraîncălzitoarelor şi a economizoarelor independente.

o Instalaţii tehnico-sanitare şi de gaze

 • Atribuţiile postului de fochist (fisa postului se gaseste pe site-ul institutiei);
 •  Legea nr. 1 din 5 ianuarie 2011-educatiei nationale

  

4. Pentru postul de instructor de educatie:

 • absolvirea cu diplomă a unei instituţii de învăţământ superior (de preferat in domeniul socio-umane, cum ar fi psihologie;psihopedagogie speciala; asistenta sociala;limba si literatura romana; limbi moderne, cu modul de pedagogie) ;
 • sau a unei şcoli postliceale în specialitate;
 • sau a unui liceu pedagogic sau a echivalentului acestuia;
 • sau a altui liceu şi absolvirea cursurilor speciale pentru obţinerea certificatului de calificare profesională pentru această funcţie;
 • Constituie ajantaje cunostinte minime de operare calculator (Word, Excel, Power Point), utilizare baze de date;
 • si experienta de predare si participarea anterioara la proiecte care au avut ca obiectiv promovarea educatiei/educatia pentru persoanele defavorizate social.

 

Tematica:

–          Drepturile copilului şi introducere în munca cu copilul cu handicap şi cu familia acestuia;

–          Problematica copilului cu handicap mintal, functii si procese psihice la handicapatii de intelect ;

–          Modalitati si tehnici de lucru in educarea sipetrecerea timpului liber a copilului cu dizabilitati  mintale;

–          Terapia ocupationala;

–           Ludoterapie;

–           Organizarea  si formarea autonomiei personale si sociale.

 

Bibliografie

 

 • Terapia educationala integrata – autori: Constantin Paunescu, Ligia Matiana, coordonator: Ionel Musu;
 • Legea nr. 448/2006 (*republicată*) privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap*);
 • Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, cu modificări şi completări, cu următoarea specificatie Educatorul specializat (Iniţiere în tehnicile de lucru cu copilul cu handicap);
 • Legea nr. 1 din 5 ianuarie 2011-educatiei nationale
 • Atribuţiile postului de instructor de educatie ( fisa postului se gaseste pe site-ul institutiei);

 

5. Pentru postul de supraveghetor de noapte: 

 • studii medii promovate cu diploma de absolvire  sau generale dovedite cu foaia matricola;
 • constituie avantaje experienta si participarea anterioara la proiecte care au avut ca obiectiv educatia adresata persoanelor defavorizate social.

 

Tematica :

–          Drepturile copilului şi introducere în munca cu copilul cu handicap şi cu familia acestuia

–          Problematica copilului cu handicap mintal

–           Modalitati si tehnici de lucru in educarea si petrecerea timpului liber a copilului cu disabilitati mintale.

 

Bibliografie 

 • Psihopedagogie speciala – manual pentru clasa aXI-a  liceu autor: Emil Verza;
 • Legea nr. 448/2006 (*republicată*) privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap*)
 • Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, cu modificări şi completări, cu următoarea specificatie Educatorul specializat (Iniţiere în tehnicile de lucru cu copilul cu handicap), cu următoarea tematică:
 • Legea nr. 1 din 5 ianuarie 2011-educatiei nationale
 • Atribuţiile postului de supraveghetor de noapte ( fisa postului se gaseste pe site-ul institutiei);

 

6. Pentru postul de magaziner: 

 • studii medii promovate cu diploma de absolvire ;
 • constituie avantaje experienta in domeniu.

 

Tematica :

–          Angajarea gestionarilor, obligatiile gestionarilor.

–          Constituirea  garantiilor materiale

–          Efectarea inventarierii si a casarilor

–          Operatiuni de casierie

–          Achizitii de masfuri si servicii, receptia , inregistrarea acestora

–           Documente  financiar contabile

Bibliografie 

 • Legea nr.  22/1969(*republicată*) privind angajarea gestionarilor, constituirea garantiilor si raspunderea in legatura cu gestionarea bunurilor organizatiei;
 • Ordin nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea si efectuarea inventarierii activelor, datoriilor si capitalurilor  proprii;
 • Decret  nr. 209/1976 (*republicată*) privind aprobarea Regulamentului operatiunilor de casa;
 • OMFP  nr.  3512/2008 – privind documentele financiar contabile;
 • Legea nr. 1 din 5 ianuarie 2011-educatiei nationale
 • Atribuţiile postului de supraveghetor de noapte ( fisa postului se gaseste pe site-ul institutiei);

 

Documentele dosarului de concurs:

 

 • Cerere de inscriere la concurs – formular tipizat se completeaza la data depunerii dosarului
 • Curriculum Vitae privind activitatea desfăşurată;
 • Copie act de identitate
 • Copiile diplomelor de studii si ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări
 • Copia carnetului de munca si / adeverinta care sa ateste vechimea in munca
 • copie după certificatul de calificare;
 • copie autorizaţie ISCIR pentru cazane de joasă presiune;
 • Cazier judiciar valabil pana la data organizării concursului
 • Adeverinta medicala care atesta starea de sanatate

 

Copiile de pe actele prevăzute se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitate sau în copii legalizate. 

Înscrierile se fac la sediul SCOALII GIMNAZIALE SPECIALE nr.8, cu sediul in Bucuresti, strada Victor Daimaca nr.2, Sector 1, Serviciul  Secretariat (Resurse Umane), în perioada 08.07.2013 – 19.07.2013, ora 14.00.

Concursul se va desfăşura la sediul  mai sus amintit

Relaţii / Informaţii suplimentare se pot obţine la biroul secretariat,

tel : 021-667 52 95

 

 

 

 

ANUNT

 

Concurs angajare 25-29.07.2013

SCOALA GIMNAZIALA SPECIALA nr.8 cu sediul in Bucuresti, strada Victor Daimaca nr.2, Sector 1 organizeaza concurs in perioada 25-29.07.2013, ora 10.00,  pentru ocuparea posturilor vacante (cu durata nedeterminata), după cum urmează:

 • 1 post asistent medical specializare pediatrie
 • 1 post infirmier
 • 1 post fochist – curs,  autorizatie ISCIR
 • 8 posturi instructori de educatie
 • 6 posturi supraveghetor de noapte

Relaţii suplimentare la numărul de telefon 021/6675295.

 

Bibliografia pentru concurs este afişată la sediul SCOLII GIMNAZIALE SPECIALE nr.8 şi pe site-ul instituţiei, la adresa www.scoalaspeciala8.ro, sectiunea Noutati evenimente.

 

Cererile de înscriere, însoţite de CV, copie buletin, copie după capitolul din carnetul de muncă ce reflectă activitatea desfăşurată, adeverinţă de la medicul de familie, copii după actele de studii şi calificare şi cazier sau declaraţie pe proprie răspundere privind antecedentele penale se depun la sediul SCOLII GIMNAZIALE SPECIALE nr.8, str. Victor Daimaca, nr.2, la Biroul Secretariat – (Resurse Umane), până pe data de 19.07.2013, orele 14.00.

Concursul consta in parcurgerea urmatoarelor probe:
·  25.07.2013 ora 10.oo proba scrisa eliminatorie  (notata cu ADMIS / RESPINS, daca au obtinut minim 50 puncte)
·  29.07.2013 ora 10.0 interviul va fi sustinut de candicatii care au fost ADMISI (au obtinut minim 50 de puncte la proba scrisa)
·  Programul de desfasurare a probelor orale/scrise, se va afisa dupa perioada de depunere a dosarelor. Odata cu primirea dosarelor de inscriere se face si verificarea documentelor mentionate ca fiind necesare pentru participarea la concurs (dosarele incomplete nu vor fi inregistrate).

 

 CONDIŢII DE PARTICIPARE

 

        Poate participa la concursul pentru ocuparea unui post vacant persoana care îndeplineşte următoarele condiţii:

    a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

    b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

    c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

    d) are capacitate deplină de exerciţiu;

    e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

    f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

    g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

 

FISA POSTULUI

Pentru a vizualiza fisa postului pentru asistent medical dati click aici

Pentru a vizualiza fisa postului pentru infirmier dati click aici 

Pentru a vizualiza fisa postului pentru instructor de educatie dati click aici

Pentru a vizualiza fisa postului pentru supraveghetor de noapte dati click aici

Pentru a vizualiza fisa postului pentru fochist dati click aici

Pentru a vizualiza fisa postului pentru magaziner dati click aici

 

 

ANUNT ACHIZITIE SERVICII CATERING

Pentru a vizualiza anuntul dati click aici