Extraşcolare / Extracurriculare 2016-2017

 

 

Documentele Comisiei pentru Proiecte, Programe şi Activităţi Extraşcolare şi Extracurriculare An Şcolar 2016-2017

 

ACTIVITĂŢI EXTRAŞCOLARE

CARNAVAL DE HALLOWEEN- 2016

 

În ultima zi a lui Brumărel, spaţiul şcolii devine de câţiva ani locul de întâlnire al  diferitelor personaje …mai mult sau mai puţin înfiorătoare…

Imaginaţia a funcţionat la cote maxime şi în acest an, elevii claselor V- IX decorând clasele , creând costumaţii şi …chipuri pictate. Voia bună, distracţia şi poveştile au umplut sufletele copiilor . Ne revedem şi anul următor!

14971268_1179050075509201_1292903357_n14963023_1179046878842854_485091854_n14914635_1179050235509185_1152652950_n14938040_1179046772176198_554599112_n

 " TOAMNA INIMILOR BUNE" - activitate în cadrul proiectului " Mergi mai departe! "

În cadrul proiectului municipal ” Mergi mai departe! „, în luna octombrie a acestui an şcolar s-a desfăşurat activitatea ” Toamna inimilor bune” , la nivelul întegii şcoli. Elevii şi-au exersat abilităţile artistice şi au lucrat pe grupe , pentru a evidenţia prin colaje cât de mult preţuiesc bogăţia anotimpului toamna.

14971496_1141290222618501_99917851_o14975971_1141289972618526_159855946_otoamna-inimilor

 Excursie la Mănăstirea Ghighiu, Grădina Zoologică Bucov, Barajul Paltinu.

Pe data de 20 octombrie, 34 de elevi ai ciclului primar şi grădiniţă au participat la excursia efectuată la Mănăstirea Ghighiu, la Grădina Zoologică Bucov şi la barajul Paltinu. Elevii au fost însoţiţi de 12 cadre didactice.

dscn2209dscn2280dscn2254

 Excursie la salina Ocnele Mari şi la Mănăstirea Curtea de Argeş.

Pe data de 18 octombrie 2016, un număr de 41 de elevi ai claselor V-IX au fost in excursie la salina Ocnele Mari şi la Mănăstirea Curtea de Argeş. Ei au fost însoţiţi de 7 profesori şi un părinte.

dscn2191dscn2190

 " CE SE ÎNTÂMPLĂ , DOCTORE? " - activitate în cadrul proiectului " Elevi şi părinţi, împreună" 

Elevii  şi părinţii au învăţat împreună noţiuni de prim – ajutor , prin intermediul activităţii ” Ce se întâmplă, doctore? ” , desfăşurată în luna septembrie a acestui an şcolar.

ce-se-intampla-teatru-005ce-se-intampla-teatru-009

 

 

 

PROIECTE EDUCAŢIONALE

Ţinând seama de diagnosticul elevilor cuprinşi în această unitate şcolară, de specificul acesteia (internat săptămânal), precum şi de categoriile de vârstă ale elevilor, unitatea organizează programe specifice ce cuprind :
 • formarea şi consolidarea deprinderilor de relaţionare cu cei din jur (familie, clasă, şcoală, relaţiile elev - elev, elev - adult);
 • activităţi de iniţiere în normele şi regulile de comportare civilizată în diverse situaţii (călătoria în mijloacele de transport, vizitarea unor instituţii de cultură şi artă, comportamentul în situaţii festive);
 • organizarea unor vizite, excursii, drumeţii de scurtă durată având ca obiectiv cunoaşterea trecutului istoric, a frumuseţilor naturale precum şi a obiectivelor economice din diferite zone geografice;
 • derularea de proiecte si programe educative in parteneriat cu comunitatea locală.

1

„ Mergi mai departe” , Proiect anti- violenţă , înregistrat în Calendarul Activităţilor Educative Naţionale, coordonatori- profesor Nedelcu Petruţa, profesor Breşug Cristina, profesor Melinte Leopoldina.

Sub deviza “MERGI MAI DEPARTE! OFERĂ DIN EXPERIENŢA TA ŞI ALTORA, SPRIJINĂ-I ŞI AJUTĂ-I SĂ MEARGĂ MAI DEPARTE, FII CONSECVENT ŞI NU-I LĂSA SĂ RENUNŢE. ÎMPREUNĂ VOM REUŞI!”, scopul acestui proiect este de prevenirea şi combaterea violenţei în şcoală şi în afara ei.

2

Elevi şi părinţi împreună” , înregistrat în Calendarul Activităţilor Educative Naţionale, coordonator profesor Nedelcu Petruţa, program de grant educaţional, parteneriat cu familia.


Acest proiect vine în întâmpinarea nevoilor speciale ale elevilor prin colaborarea şcoală- familie. Obiectivul principal este inserţia socială şi profesională a acestor tineri în cadrul comunităţii şi conturarea unei personalităţi tolerante la frustrare. Munca cu această categorie de elevi este diferită faţă de cea cu elevii din şcolile normale, dar dacă se ating obiectivele vizate, satisfacţiile muncii sunt pe măsură.Părinţii sunt percepuţi de către şcoală ca parteneri egali la educaţia copiilor şi invitaţi să ne fie alături.

3

„ Să ne bucurăm de muzica lui George Enescu ( parteneriat educaţional an şcolar 2015-2016) Elevii şcolii noastre împreună cu elevii Colegiului Naţional de Arte Dinu Lipatti, au realizat prin muzică o veritabilă punte de comunicare. Coordonatorul acestui proiect este profesor Elena Ciochină.

MANIFESTĂRI CULTURAL-ARTISTICE

Orice eveniment precum 1 decembrie, Crăciunul, 24 ianuarie, 8 Martie,Paştele, sosirea toamnei, inspiră cadrele didactice să desfăşoare împreună cu elevii activităţi cu caracter cultural- artistic: serbări şcolare şi şezători.În şcoala noastră şezătorile sunt foarte agreate de elevi pentru că sunt prezentate situaţii distractive, sunt spuse poveşti cu tâlc, se cântă cântece populare şi se joacă mici scenete cu personaje din poveştile şi basmele româneşti.

Un mijloc important de familiarizare cu obiceiurile şi tradiţiile strămoşeşti sunt şi serbările şcolare. Ele, prin activitatea implicită de joc pe care o propun, au rol terapeutic, rol de o importanţă primordială în viaţa acestor copii instituţionalizaţi. Prin funcţia catarhică a acestor activităţi, copiii se eliberează de timiditate şi intră cu toate forţele în activitatea propusă. Copilul nu se mai teme aşa de tare de critica celorlaţi, deoarece personajul poate spune orice. Voinţa si atenţia, creativitatea şi imaginaţia sunt puternic stimulate şi întărite.

PARTENERI:

 • Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti
 • Şcoala Gimnazială nr. 170" Geo Bogza"- Parteneriat S.N.A.C.
 • Şcoala Gimnazială nr. 192 Partenriat S.N.A.C.
 • Şcoala cu clasele I-VIII nr. 12 Herestrău
 • Şcoala cu clasele I-VIII nr. 1 Voluntari
 • Şcoala Generală „ Horia, Cloşca şi Crişan”, jud Hunedoara
 • Şcoala cu clasele I-VIII , Rm. Sărat, jud. Buzău
 • Şcoala cu clasele I- VIII, Tunari, jud. Ilfov
 • Direcţia Generală a Poliţiei Mun. Bucureşti, Serviciul Analiză şi Prevenţie
 • Serviciul Circulaţie Rutieră a Mun. Bucureşti
 • DGASPC „ Sf Maria”, „ Sf . Iosif”, „ Sf. Gavril”, „ Sf. Nicolae, „ Viaţă şi lumină”
 • Teatrul „ Ion Creangă”
 • Biserica „ Sf . Nicolae”
 • Biblioteca Mitropolitană Bucureşti
 • Secţia 5 Poliţie Colegiul Naţional de Arte „ Dinu Lipatti”
 • Muzeul Naţional de Istorie al României
 • Muzeul Naţional „ George Enescu „
 • Fundaţia Estuar, Bucureşti
 • Clubul Copiilor sector 1 , Bucureşti
 • Asociaţia 321 UP, Bucureşti
 • Şcoala Gimnazială Specială nr. 3
TOP