Baza materială

Şcoala Gimnazială Specială nr 8 , dispune de o bază materială variată , care vine în întâmpinarea nevoilor elevilor cu cerinţe educative speciale. Fiecare sală de clasă este dotată cu calculatoare conectate la reţeaua de internet, table magnetice, flipchart-uri.

Materialele didactice  sunt uşor utilizabile de către elevi din punct de vedere al formatului, conţinutului, accesibilităţii . În cadrul şcolii folosim ca resurse didactice pictogramele, jocuri didactice cu cifre şi litere, filme documentare despre lumea vie, lecţii interactive AeL, atlase geografice , machete, jocuri şi softuri logopedice. Prin intermediul materialelor intuitive preşcolarii şi şcolarii şcolii noastre intră într-o lume fascinantă, în care cunoştinţele teoretice se împletesc cu lumea jocului.

Şcoala noastră dispune de internat şcolar cu cantină , venind în întâmpinarea nevoilor copiilor cu domiciliul în altă localitate. Astfel, există varianta de şcolarizare în regim semestrial sau săptămînal pentru elevii cu domiciuliul în altă localitate,  sau în regim de zi, pentru elevii cu domiciliul în Bucureşti.  Internatul şcolii dispune de personal specializat ( instructori de educaţie, supraveghetori de noapte, infirmieri, asistente medicale) .

Se oferă intervenţii speciale pentru copiii cu sindrom Down, autism, sindrom ADHD, deficienţe asociate.
Preşcolarii care provin din medii şcolare defavorizate pot fi şcolarizaţi în regim internat săptămânal sau semestrial
Serviciile educaţionale pentru preşcolarii cu nevoi speciale sunt:

  • Stimularea comunicării
  • Activităţi matematice
  • Cunoaşterea mediului
  • Abilitare manuală
  • Educaţie plastică
  • Educaţie muzicală
  • Educaţie pregrafică
Preşcolarii pot beneficia de asemeni de programe terapeutice (în cadrul serviciilor de terapia tulburărilor de limbaj, kinetoterapie, psihodiagnoză, terapie educaţională)

( laborator activităţi Ael)-dispunem de calculatoare conectate la internet;elevii au posibilitatea învăţării interactive prin intermediul softurilor educative şi a programelor Ael

Se urmăreşte valorificarea potenţialului restant-recuperator, cunoaşterea paletei de meserii la care are acces aceasta categorie de elevi, realizarea concordanţei între posibilităţi şi nivelul de aspiraţii prin educarea capacităţilor de autoevaluare.

Elevii şcolii noastre au obţinut numeroase premii în cadrul „ Jocurilor naţionale ale persoanelor cu handicap”- Comitetul Naţional Paralimpic precum şi în cadrul campionatelor „ Special Olympics”

( Orientare Şcolară şi Profesională)-prin activităţile desfăşurate aici se urmăreşte trezirea interesului elevilor pentru mediul familial, şcolar şi social; familiarizarea acestora cu diferite meserii; formarea unei atitudini favorabile faţă de activitatea şcolară.

TOP