Baza materială

Şcoala Gimnazială Specială nr 8 , dispune de o bază materială variată , care vine în întâmpinarea nevoilor elevilor cu cerinţe educative speciale. Fiecare sală de clasă este dotată cu calculatoare conectate la reţeaua de internet, table magnetice, flipchart-uri.

Materialele didactice  sunt uşor utilizabile de către elevi din punct de vedere al formatului, conţinutului, accesibilităţii . În cadrul şcolii folosim ca resurse didactice pictogramele, jocuri didactice cu cifre şi litere, filme documentare despre lumea vie, lecţii interactive AeL, atlase geografice , machete, jocuri şi softuri logopedice. Prin intermediul materialelor intuitive preşcolarii şi şcolarii şcolii noastre intră într-o lume fascinantă, în care cunoştinţele teoretice se împletesc cu lumea jocului.

Şcoala noastră dispune de internat şcolar cu cantină , venind în întâmpinarea nevoilor copiilor cu domiciliul în altă localitate. Astfel, există varianta de şcolarizare în regim semestrial sau săptămînal pentru elevii cu domiciuliul în altă localitate,  sau în regim de zi, pentru elevii cu domiciliul în Bucureşti.  Internatul şcolii dispune de personal specializat ( instructori de educaţie, supraveghetori de noapte, infirmieri, asistente medicale) .

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.