Acasa

Şcoala Gimnazială Specială nr. 8 , înfiinţată la 1 septembrie 1970 şi care funcţionează din ianuarie 1975 în actuala clădire, şcolarizează elevi cu deficienţă mintală medie, deficienţă mintală severă, deficienţe asociate.

OBIECTIVUL FUNDAMENTAL  al Şcolii Gimnaziale Speciale nr. 8 este acela de a pregăti elevii cu dizabilităţi pentru o integrare optimă în viaţa socială şi profesională, prin corectarea şi compensarea deficienţelor pe care le prezintă.

VIZIUNE:  Toţi copiii trebuie să înveţe şi să beneficieze de educaţie şi sprijin calificat în vederea integrării sociale şi profesionale

MISIUNE :

Şcoala trebuie să asigure tuturor elevilor o educaţie de calitate prin:

– centrarea învăţării pe elev

– abordarea educaţiei din perspectiva nevoilor educative speciale ale elevilor cu dizabilităţi

– implicarea părinţilor şi a reprezentanţilor comunităţii în pregătirea şi evoluţia elevilor.

MOTTO-ul nostru: „ Unei psihologii diferenţiale să-i corespundă o pedagogie individualizată” ( Emile Planchard)

 

CONCURS DE ANGAJARE LA SCOALA GIMNAZIALA SPECIALA NR. 8,pentru mai multe informatii dati click aici

 

SERVICII DE CATERING PENTRU SCOLI, pentru mai multe informatii dati click aici

 

PERSONAL VACCINAT: 49 de persoane din 75, reprezentand 65.33%

 

LISTA PERSONALULUI DIDACTIC, PERSONALULUI DIDACTIC AUXILIAR SI PERSONALULUI NEDIDACTIC